Background

Konditsioner tizimlarining atrof-muhitga ta’siri

Ko'pgina iqlim tizimlari o'rnatilgan dunyoda qancha texnologiya haqida o'ylamang freonni konditsionerlash samarasiz, shuning uchun ularning energiya va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari mahsulot ishlab chiqarishda energiya sarfining 80% ga etadi.